YAKUPLU MARMARA MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Marmara Mahallesi 722 ada 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 37, 39, 41, 42, 44 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2022 tarih 806 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.06.2022 tarihinde onanmıştır. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince 25.08.2022 – 23.09.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıya asılmıştır.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi